Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Thủy Quái: Những Chuyện Chưa Kể (Tập 6)

Yêu thích

Thủy Quái: Những Chuyện Chưa Kể (Tập 6)

Thời gian chiếu: 00:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sau 3 thập kỷ chu du khắp các sông hồ để tìm những thủy quái ăn thịt người, Jeremy sẽ vận dụng vốn kiến thức sâu rộng để tiến vào những nơi mà chúng ta hay thậm chí là bản thân anh chưa hề biết tới, những đại dương bao la trên Trái đất - nơi không thiếu những điều bí ẩn.