Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 3
 • 01:05
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 4
 • 01:35
  Trường Hợp Kỳ Lạ Về Natalia Grace
  Tập 2
 • 02:30
  Tìm Vàng (Tập 7)
  Tìm Vàng (Tập 7)
 • 03:25
  Hành Trình Tìm Ma
  Tập 1
 • 04:20
  Lãng Du
  Tập 5
 • • LIVE
  Chuyến Săn Bão Táp
 • 06:00
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 3
 • 07:00
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 4
 • 07:50
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 5
 • 08:40
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 6
 • 09:30
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 7
 • 10:20
  Những Tay Đua Đường Phố: Farmtruck Và Azn Đến Úc
  Tập 8
 • 11:10
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 12
 • 12:00
  Thợ Săn Đá Opal Miền Đất Đỏ
  Tập 2
 • 12:50
  Vũ Lâm Chi Ca
  Tập 3
 • 13:40
  Tìm Vàng (Tập 8)
  Tìm Vàng (Tập 8)
 • 14:35
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 6)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 6)
 • 16:25
  Tỷ Phú Ngầm
  Tập 1
 • 17:20
  Bát Đại Kiện Tướng Trên Đường Đua Thô
  Tập 1
 • 18:15
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 3
 • 18:40
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 4
 • 19:10
  Tìm Vàng (Tập 8)
  Tìm Vàng (Tập 8)
 • 20:05
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 12
 • 21:00
  Thợ Săn Đá Opal Miền Đất Đỏ
  Tập 2
 • 21:55
  Hành Trình Tìm Ma
  Tập 1
 • 22:50
  Lãng Du
  Tập 6
 • 23:45
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 6)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 6)

Discovery Channel
Chuyến Săn Bão Táp - Tập 21

05:10
20/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật