Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin (Tập 3)

Yêu thích

Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin (Tập 3)

Thời gian chiếu: 09:05 20/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Dave Turin ghé thăm một số mỏ vàng bị bỏ hoang ở miền Tây nước Mỹ, rồi chọn ra một nơi tiềm năng để khôi phục hoạt động khai thác lượng vàng còn tồn tại dưới lòng đất mà các thợ mỏ xưa bỏ sót.