Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Tìm Vàng Ở Biển Bering (Phần 8 - Tập 6)

Yêu thích

Tìm Vàng Ở Biển Bering (Phần 8 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 09:05 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Một mùa khai thác vàng mới lại bắt đầu trên biển Bering. Thợ mỏ Shawn cùng với các đồng đội quen thuộc sẽ tiếp tục chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt, những sự cố bất ngờ và cả những mâu thuẫn nội bộ để làm giàu ở đây.