Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Cải Tạo Sân Nhà
  Tập 10
 • 00:40
  Tìm Vàng
  Tập 14
 • 01:35
  Tìm Vàng Ở Biển Bering
  Tập 12
 • 03:25
  Tìm Vàng Ở Biển Bering
  Tập 2
 • 04:20
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 8
 • 05:10
  Tìm Vàng
  Tập 21
 • 06:00
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 4
 • 07:00
  Cải Tạo Sân Nhà
  Tập 9
 • 07:25
  Cải Tạo Sân Nhà
  Tập 10
 • 07:50
  Tìm Vàng
  Tập 17
 • 08:40
  Tìm Vàng
  Tập 14
 • • LIVE
  Tìm Vàng Ở Biển Bering
 • 11:10
  Cải Tạo Sân Nhà
  Tập 9
 • 11:35
  Cải Tạo Sân Nhà
  Tập 10
 • 12:00
  Tìm Vàng
  Tập 21
 • 12:50
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 5
 • 13:40
  Cặp Đôi Sinh Tồn: Brazil
  Tập 3
 • 14:35
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 13
 • 15:30
  Những Công Việc Bẩn
  Tập 5
 • 16:25
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 1
 • 17:20
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
  Tập 5
 • 18:15
  Tìm Vàng
  Tập 22
 • 19:10
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 4
 • 20:05
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 6
 • 21:00
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 5
 • 21:55
  Cặp Đôi Sinh Tồn: Brazil
  Tập 4
 • 22:50
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 19
 • 23:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 4

Discovery Channel
Tìm Vàng Ở Biển Bering - Tập 12

09:30
28/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật