Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 15)

Yêu thích

Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 15)

Thời gian chiếu: 22:50 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình là chuỗi ngày đương đầu với thử thách của nhóm thợ mỏ ôm tham vọng làm giàu. Không chỉ phải đối mặt với các sự cố máy móc và thiên nhiên hoang dã, sự xung đột giữa người với người trong quá trình làm việc cũng là một vấn đề mà họ phải vượt qua.