Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 3
 • 01:35
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 4
 • 02:30
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 13
 • 03:25
  Cặp Đôi Sinh Tồn
  Tập 3
 • 04:20
  Tìm Vàng
  Tập 5
 • 05:10
  Tìm Vàng
  Tập 19
 • 06:00
  Tìm Vàng
  Tập 3
 • 07:00
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 3
 • 07:50
  Tìm Vàng
  Tập 14
 • 08:40
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 4
 • 09:30
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
 • 10:20
  Tìm Vàng (Tập 6)
  Tìm Vàng (Tập 6)
 • 11:10
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 3
 • 12:00
  Tìm Vàng (Tập 19)
  Tìm Vàng (Tập 19)
 • 12:50
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 4
 • 13:40
  Những Thợ Xây Nhà Trên Cây
  Tập 6
 • • LIVE
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
 • 15:30
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 7)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 7)
 • 16:25
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 8)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 8)
 • 17:20
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 9)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 9)
 • 18:15
  Tìm Vàng
  Tập 20
 • 19:10
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 6
 • 20:05
  Tìm Vàng: Freddy & Juan Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 1
 • 21:00
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 14
 • 21:55
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
  Tập 7
 • 22:50
  100 Năm Warner Bros.
  Tập 3
 • 23:45
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 6

Discovery Channel
Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn - Tập 9

14:35
06/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật