Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 4
 • 00:40
  Tìm Vàng
  Tập 17
 • 01:35
  Thợ Săn Đá Opal Vùng Hẻo Lánh
  Tập 1
 • 02:30
  Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù
  Tập 3
 • 03:25
  Tìm Vàng Miền Hoang Sơ Nước Mỹ
  Tập 6
 • 04:20
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 9
 • 04:45
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 10
 • 05:10
  Tìm Vàng: Freddy & Juan Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 2
 • 06:00
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 1
 • 06:30
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 2
 • 07:00
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 3
 • 07:25
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 4
 • 07:50
  Tìm Vàng: Freddy & Juan Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 8
 • 08:40
  Tìm Vàng
  Tập 17
 • 09:30
  Ông Bố Siêu Phàm
  Tập 1
 • 09:55
  Ông Bố Siêu Phàm
  Tập 2
 • 10:20
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 3
 • 10:45
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 5
 • 11:10
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 3
 • 11:35
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 4
 • 12:00
  Tìm Vàng: Freddy & Juan Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 2
 • 12:50
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 8
 • 13:40
  Cặp Đôi Sinh Tồn: Brazil
  Tập 5
 • 14:35
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 9
 • 15:30
  Những Công Việc Bẩn
  Tập 8
 • 16:25
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc
  Tập 1
 • 17:20
  Thợ Săn Vàng Người Úc: Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 1
 • • LIVE
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
 • 19:10
  Người Đầu Tiên Thoát Thân
  Tập 1
 • 20:05
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 9
 • 21:00
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 3
 • 21:55
  Cặp Đôi Sinh Tồn: Brazil
  Tập 6
 • 22:50
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 23)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 23)
 • 23:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân
  Tập 1

Discovery Channel

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật