Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:35
  Xe Độ Của Kindig
  Tập 13
 • 02:30
  Giải Cứu Trang Trại
  Tập 11
 • 04:20
  Truy Lùng
  Tập 5
 • 05:10
  Chuyến Săn Bão Táp: Người Viking Trở Lại
  Tập 5
 • 06:00
  Thợ Săn Đá Opal Vùng Đất Đỏ
  Tập 1
 • 07:00
  Xe Độ Của Kindig
  Tập 13
 • 07:50
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 2
 • 08:40
  Tìm Vàng
  Tập 7
 • 09:30
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 11
 • 10:20
  Máy Quay Bắt Cận
  Tập 5
 • 10:45
  Máy Quay Bắt Cận
  Tập 2
 • 11:10
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 17
 • 12:00
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 18
 • 12:50
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 19
 • 13:40
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 20
 • 14:35
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 21
 • 15:30
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 11
 • • LIVE
  Chuyến Săn Bão Táp
 • 17:20
  Lãng Du
  Tập 5
 • 18:15
  Tìm Vàng Ở Biển Bering
  Tập 5
 • 20:05
  Vũ Lâm Chi Ca
  Tập 3
 • 21:00
  Trường Hợp Kỳ Lạ Về Natalia Grace
  Tập 1
 • 21:55
  Tìm Vàng
  Tập 7
 • 22:50
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 11
 • 23:45
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 3

Discovery Channel
Chuyến Săn Bão Táp - Tập 12

16:25
14/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật