Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:01
  Nhanh Và Ồn Ào
  Tập 11
 • 00:46
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel (Phần 1)
  Tập 9
 • 01:35
  Độ Xe Đường Phố Ở Berlin
  Tập 2
 • 02:23
  Xưởng Khôi Phục Xe Cổ (Phần 2)
  Tập 4
 • 02:47
  Thua Thì Nín
  Tập 1
 • 03:05
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 10
 • 03:57
  Những Cỗ Máy Khổng Lồ Ở Alaska
  Tập 2
 • 04:47
  Nhanh Và Ồn Ào
  Tập 11
 • 05:35
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 15
 • 06:00
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 1
 • 06:43
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 2
 • 07:23
  Chạy Tốt
  Tập 6
 • 08:05
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 10
 • 08:53
  Công Ty Ô Tô Của Alex Vega
  Tập 1
 • 09:36
  Kim Loại Texas
  Tập 12
 • 10:23
  Kim Loại Texas
  Tập 8
 • 11:10
  Xưởng Độ Siêu Xe Đường Phố
  Tập 3
 • • LIVE
  Những Cỗ Máy Khổng Lồ Ở Alaska
 • 12:41
  Xe Bốn Bánh (Phần 3)
  Tập 9
 • 13:04
  Xe Bốn Bánh (Phần 3)
  Tập 10
 • 13:29
  Biệt Đội Cứu Xe (Phần 6)
  Tập 4
 • 14:18
  Khôi Phục Xưởng Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 2
 • 15:03
  Sang Số - Người Dẫn: Aaron Kaufman
  Tập 6
 • 15:49
  Công Việc Trong Mơ$0 Dẫn Chương Trình: Chris Hoy
  Tập 3
 • 16:10
  Công Việc Trong Mơ$0 Dẫn Chương Trình: Chris Hoy
  Tập 4
 • 16:34
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 1
 • 17:20
  Xưởng Khôi Phục Xe Cổ (Phần 2)
  Tập 4
 • 17:43
  Thua Thì Nín
  Tập 1
 • 17:59
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 2
 • 18:40
  Chạy Tốt
  Tập 6
 • 19:25
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 10
 • 20:14
  Công Ty Ô Tô Của Alex Vega
  Tập 1
 • 21:00
  Kim Loại Texas
  Tập 12
 • 21:48
  Công Việc Trong Mơ$0 Dẫn Chương Trình: Chris Hoy
  Tập 3
 • 22:10
  Công Việc Trong Mơ$0 Dẫn Chương Trình: Chris Hoy
  Tập 4
 • 22:33
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 1
 • 23:19
  Xưởng Khôi Phục Xe Cổ (Phần 2)
  Tập 4
 • 23:42
  Thua Thì Nín
  Tập 1

Dmax
Những Cỗ Máy Khổng Lồ Ở Alaska - Tập 2

11:56
15/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật