Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:06
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2)
  Tập 16
 • 00:51
  Những Chiếc Ô Tô Nhanh Nhất Miền Nam
  Tập 7
 • 01:40
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 9
 • 02:02
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 10
 • 02:26
  Jdm Legends
  Tập 6
 • 03:12
  Độ Xe
  Tập 2
 • 04:01
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 15
 • 04:23
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 16
 • 04:49
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 7
 • 05:11
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 8
 • 05:34
  Sửa Chữa Ô Tô (Phần 6)
  Tập 10
 • 06:00
  Bên Trong West Coast Customs
  Tập 7
 • 06:45
  Độ Xe
  Tập 2
 • 07:32
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 10
 • 07:54
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2)
  Tập 16
 • • LIVE
  Những Chiếc Xe Đỉnh Cao
 • 09:25
  Độ Xe Cùng Finnegan
  Tập 6
 • 10:09
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 15
 • 10:31
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 16
 • 10:56
  Những Chiếc Xe Độc Đáo (Phần 2)
  Tập 1
 • 11:41
  Độ Xe Hot Rod
  Tập 6
 • 12:27
  JDM Legends
  Tập 6
  JDM Legends
 • 13:12
  Những Chiếc Ô Tô Nhanh Nhất Miền Nam
  Tập 7
 • 14:01
  Xưởng Xe Của Những Kẻ Lạc Loài (Phần 1)
  Tập 20
 • 14:47
  Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
  Tập 8
  Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
 • 15:34
  Những Đột Phá Trong Lịch Sử Mô Tô
  Tập 4
 • 16:18
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 7
  Sửa Chữa Ô Tô
 • 16:40
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 8
  Sửa Chữa Ô Tô
 • 17:05
  Bên Trong West Coast Customs
  Tập 7
 • 17:53
  Độ Xe
  Tập 2
 • 18:40
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 9
 • 19:02
  Những Chàng Trai Mê Xe
  Tập 10
 • 19:26
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2)
  Tập 16
 • 20:10
  Những Chiếc Xe Đỉnh Cao
  Tập 2
 • 21:00
  Độ Xe Cùng Finnegan
  Tập 6
 • 21:45
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 7
  Sửa Chữa Ô Tô
 • 22:08
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 8
  Sửa Chữa Ô Tô
 • 22:33
  Bên Trong West Coast Customs
  Tập 7
 • 23:21
  Những Đột Phá Trong Lịch Sử Mô Tô
  Tập 4
Hồi Sinh Đống Sắt (Phần 4)
Thời gian chiếu: 03:13 09/02/2023 Thời lượng dự kiến: 48 phút

Cùng với vợ Amanda và bạn thân Shag, Joe Martin giám sát tất cả các khâu trong quá trình khôi phục xe từ thiết kế, chế tạo đến sơn hoàn thiện để mang đến sức sống mới cho đống sắt thép cũ ở xưởng độ xe của mình.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật