Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 10
 • 00:45
  Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giai Điệu Bất Tận
  Tập 5
 • 01:10
  Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giai Điệu Bất Tận
  Tập 6
 • 01:35
  Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giai Điệu Bất Tận
  Tập 7
 • 02:00
  Vua Julien Vạn Tuế
  Tập 37
 • 02:25
  Voltron: Vệ Binh Huyền Thoại
  Tập 11
 • 02:50
  Thủa Ban Đầu Của Nhà Crood
  Tập 37
 • 03:15
  Chú Ngựa Spirit: Tự Do Rong Ruổi
  Tập 11
 • 03:40
  Turbo Và Đội Đua Siêu Tốc
  Tập 11
 • 04:05
  Wally Ở Đâu
  Tập 11
 • 04:30
  Olivia
  Tập 21
 • 04:45
  Olivia
  Tập 22
 • 05:00
  Xe Đua Roary
  Tập 21
 • 05:15
  Xe Đua Roary
  Tập 22
 • 05:30
  Những Câu Chuyện Ở Xứ Sở Tinga
  Tập 21
 • 05:45
  Những Câu Chuyện Ở Xứ Sở Tinga
  Tập 22
 • 06:00
  Biệt Đội Zenko Tiến Lên
  Tập 10
 • 06:25
  Tiến Lên Nào, Cún Cưng!
  Tập 10
 • 06:50
  Những Chuyến Phiêu Lưu Của Mèo Đi Hia
  Tập 10
 • 07:15
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
  Tập 10
 • 07:40
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 10
 • 08:05
  Gấu Trúc Kungfu: Bàn Tay Số Phận
  Tập 23
 • 08:30
  Rồng: Cuộc Đua Tới  Bờ Vực
  Tập 10
 • 08:55
  Vua Julien Vạn Tuế
  Tập 10
 • 09:20
  Not Quite Narwhal
  Tập 6
 • 09:45
  Dew Drops Diaries
  Tập 17
 • 10:10
  Biệt Đội Giải Cứu Rồng
  Tập 10
  Biệt Đội Giải Cứu Rồng
 • 10:35
  Biệt Đội Zenko Tiến Lên
  Tập 10
 • 11:00
  Tiến Lên Nào, Cún Cưng!
  Tập 10
 • 11:25
  Not Quite Narwhal
  Tập 7
 • 11:50
  Dew Drops Diaries
  Tập 17
 • 12:15
  Biệt Đội Giải Cứu Rồng
  Tập 10
  Biệt Đội Giải Cứu Rồng
 • 12:40
  Vua Julien Vạn Tuế
  Tập 23
 • 13:05
  Vua Julien Vạn Tuế
  Tập 24
 • 13:30
  Chú Ngựa Spirit: Tự Do Rong Ruổi
  Tập 23
  Chú Ngựa Spirit: Tự Do Rong Ruổi
 • 13:55
  Chú Ngựa Spirit: Tự Do Rong Ruổi
  Tập 24
  Chú Ngựa Spirit: Tự Do Rong Ruổi
 • 14:20
  Not Quite Narwhal
  Tập 12
 • 14:45
  Dew Drops Diaries
  Tập 17
 • 15:10
  Thủa Ban Đầu Của Nhà Crood
  Tập 24
 • 15:35
  Thủa Ban Đầu Của Nhà Crood
  Tập 25
 • 16:00
  Kungfu Panda: Hiệp Sĩ Rồng
  Tập 2
 • 16:25
  Kungfu Panda: Hiệp Sĩ Rồng
  Tập 3
 • 16:50
  Kungfu Panda: Hiệp Sĩ Rồng
  Tập 4
 • 17:15
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
  Tập 34
 • 17:40
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
  Tập 35
 • • LIVE
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
 • 18:30
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 11
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
 • 18:55
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 12
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
 • 19:20
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 13
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
 • 19:45
  Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giai Điệu Bất Tận
  Tập 8
 • 20:10
  Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giai Điệu Bất Tận
  Tập 9
 • 20:35
  Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giai Điệu Bất Tận
  Tập 10
 • 21:00
  Kungfu Panda: Hiệp Sĩ Rồng
  Tập 2
 • 21:25
  Kungfu Panda: Hiệp Sĩ Rồng
  Tập 3
 • 21:50
  Kungfu Panda: Hiệp Sĩ Rồng
  Tập 4
 • 22:15
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
  Tập 34
 • 22:40
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
  Tập 35
 • 23:05
  Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp
  Tập 36
 • 23:30
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 11
 • 23:55
  Nhóc Trùm Đi Làm Lại
  Tập 12

DreamWorks
Những Câu Chuyện Kinh Điển Của Đội Trưởng Quần Sịp - Tập 36

18:05
12/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật