Sorry, this video is not available in your country.

Dr.Fit HD Hỏi Dr.Nandi (Phần 1 - Tập 67)

Yêu thích

Hỏi Dr.Nandi (Phần 1 - Tập 67)

Thời gian chiếu: 17:30 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình Hỏi Dr.Nandi là chương trình truyền hình về đời sống y tế với nhiệm vụ cải thiện sức khỏe cho nước Mỹ và thế giới.