Sorry, this video is not available in your country.

Dr.Fit HD Julieanna Sẽ Làm Gì (Phần 1 - Tập 35)

Yêu thích

Julieanna Sẽ Làm Gì (Phần 1 - Tập 35)

Thời gian chiếu: 20:25 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Cùng chuyên gia dinh dưỡng Julieanna Hever thảo luận về các kế hoạch lên thực đơn ăn kiêng khác nhau mà sẽ giúp mọi người đạt được những mục tiêu về chế độ ăn kiêng của họ.