Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Góa Phụ Đen Và Kẻ Trừng Phạt

Yêu thích

Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Góa Phụ Đen Và Kẻ Trừng Phạt

Thời gian chiếu: 22:35 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 85 phút

Sau khi can thiệp vào một nhiệm vụ tối mật, the Punisher bị tạm giữ bởi Shield Agent và Avenger, Black Widow. Punisher và Black Widow được gửi trên một nhiệm vụ để ngăn chặn Leviathan, một tổ chức khủng bố toàn cầu, đang định bán công nghệ bị đánh cắp cho người trả giá cao nhất. Bây giờ, cảnh vệ và điệp viên phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn công nghệ này khỏi rơi vào tay kẻ xấu. Số phận của thế giới, và của The Avengers bị rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.