Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Cậu Bé Cá Mập Và Cô Bé Nham Thạch

Yêu thích

Cậu Bé Cá Mập Và Cô Bé Nham Thạch

Thời gian chiếu: 00:00 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Max luôn bị bạn học chê cười khi mơ tưởng về một thế giới trong mơ: hành tinh Drool. Một ngày, mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn khi Sharkboy và Lavagirl - những siêu nhân trong mơ của Max xuất hiện bằng xương bằng thịt và đề nghị Max giúp họ chống lại thế lực bên ngoài.