Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Chú Vịt Xấu Xí Và Tôi

Yêu thích

Chú Vịt Xấu Xí Và Tôi

Thời gian chiếu: 01:45 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Chuột Ratso lúc nào cũng bị mọi người châm chọc chỉ vì chẳng có nghề ngỗng gì tử tế. Anh chàng lại luôn mơ được đến hào quang của giới showbiz. Vì vậy, Ratso tinh quái đã lợi dụng sâu Wesley để phục vụ cho các màn trình diễn thu tiền của mình.