Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Danh Sách A

Yêu thích

Danh Sách A

Thời gian chiếu: 04:45 15/01/2020 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Eric Schultz, học sinh nổi tiếng nhất tại trường trung học Lake O'Dell, bị người hướng dẫn của mình, Sylvia Martin, ép buộc để hoàn thành một danh sách những tưởng tượng ở trường trung học để anh tốt nghiệp.