Sorry, this video is not available in your country.

Fox Family Movies HD Ninja Rùa

Yêu thích

Ninja Rùa

Thời gian chiếu: 09:05 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Từ một nghiên cứu hóa học thất bại khiến cho những chú rùa bình thường bị đột biến thành khổng lồ với khả năng đi đứng và nói chuyện như người. Được một bậc thầy võ thuật nuôi nấng và dạy dỗ, bốn chú rùa con ngày nào đã trưởng thành, là những ninja bí mật chiến đấu bảo vệ chính nghĩa và hòa bình trong thế giới ngầm của thành phố New York.