Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
  Scorpion
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
 • 01:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep45
  Let The Good Times Roll
 • 01:50
  đội đặc Nhiệm New Orleans (phần 5 - Tập 12)
  Ncis: New Orleans S5 Ep12
 • 02:40
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
 • 03:35
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 11)
  The Gifted
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 11)
 • 04:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep45
  Let The Good Times Roll
 • 04:55
  Bọ Cạp (phần 4 - Tập 13)
  Scorpion S4 Ep13
 • 05:45
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
  Scorpion
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
 • 06:40
  đội đặc Nhiệm New Orleans (phần 5 - Tập 12)
  Ncis: New Orleans S5 Ep12
 • 07:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
 • 08:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep45
  Let The Good Times Roll
 • 08:50
  Bọ Cạp (phần 4 - Tập 13)
  Scorpion S4 Ep13
 • 09:40
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
  Scorpion
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
 • 10:30
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 4 - Tập 10)
  Billions
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 4 - Tập 10)
 • 11:30
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 14 - Tập 7)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 14 - Tập 7)
 • 12:20
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep44
  Adventure Is Out There
 • 12:45
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep45
  Let The Good Times Roll
 • • LIVE
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 11)
 • 14:00
  đội đặc Nhiệm New Orleans (phần 5 - Tập 12)
  Ncis: New Orleans S5 Ep12
 • 14:55
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
 • 15:45
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
  Scorpion
  Bọ Cạp (Phần 4 - Tập 14)
 • 16:35
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep45
  Let The Good Times Roll
 • 17:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep46
  Making Memories
 • 17:30
  Thiên Bẩm (phần 1 - Tập 11)
  The Gifted S1 Ep11
 • 18:20
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 12)
  The Gifted
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 12)
 • 19:10
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân (phần 16 - Tập 1)
  Ncis S16 Ep1
 • 20:00
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 16 - Tập 2)
  NCIS
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 16 - Tập 2)
 • 20:50
  đội đặc Nhiệm New Orleans (phần 5 - Tập 12)
  Ncis: New Orleans S5 Ep12
 • 21:40
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 13)
 • 22:30
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 11)
  The Gifted
  Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 11)
 • 23:20
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S3 Ep45
  Let The Good Times Roll
 • 23:45
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 16 - Tập 1)
  NCIS
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 16 - Tập 1)

Fox HD Thiên Bẩm (Phần 1 - Tập 11) - The Gifted

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật