Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Bones S12 Ep8
  The Grief And The Girl
 • 01:00
  Family Guy S16 Ep18
  The Peter Principal
 • 01:25
  Family Guy S16 Ep19
  Dearly Deported
 • 01:50
  Magnum P.i. Ep7
  The Cat Who Cried Wolf
 • 02:40
  Magnum P.i. Ep8
  Die He Said
 • 03:25
  Criminal Minds S11 Ep8
  Awake
 • 04:15
  Family Guy S16 Ep18
  The Peter Principal
 • 04:40
  Family Guy S16 Ep19
  Dearly Deported
 • 05:05
  Bones S12 Ep7
  The Scare In The Score
 • 05:55
  Hài Cốt (Phần 12 - Tập 8)
  Bones
  Hài Cốt (Phần 12 - Tập 8)
 • 06:45
  Magnum P.i. Ep7
  The Cat Who Cried Wolf
 • 07:35
  Magnum P.i. (Tập 8)
  Magnum P.i.
  Magnum P.i. (Tập 8)
 • 08:25
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 16 - Tập 19)
  Family Guy
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 16 - Tập 19)
 • 08:50
  Bones S12 Ep7
  The Scare In The Score
 • 09:40
  Hài Cốt (Phần 12 - Tập 8)
  Bones
  Hài Cốt (Phần 12 - Tập 8)
 • 10:30
  The Gifted S2 Ep5
  Aftermath
 • 11:25
  Thiên Bẩm (Phần 2 - Tập 6)
  The Gifted
  Thiên Bẩm (Phần 2 - Tập 6)
 • 12:15
  Family Guy S16 Ep18
  The Peter Principal
 • 12:40
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 16 - Tập 19)
  Family Guy
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 16 - Tập 19)
 • 13:10
  Criminal Minds S11 Ep8
  Awake
 • 14:00
  Magnum P.i. Ep7
  The Cat Who Cried Wolf
 • 14:55
  Magnum P.i. (Tập 8)
  Magnum P.i.
  Magnum P.i. (Tập 8)
 • 15:45
  Hài Cốt (Phần 12 - Tập 8)
  Bones
  Hài Cốt (Phần 12 - Tập 8)
 • 16:35
  Family Guy S16 Ep18
  The Peter Principal
 • 17:00
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 16 - Tập 19)
  Family Guy
  Người Đàn Ông Của Gia Đình (Phần 16 - Tập 19)
 • 17:30
  Criminal Minds S11 Ep8
  Awake
 • 18:20
  Đấu Trí Tội Phạm (Phần 11 - Tập 8)
  Criminal Minds
  Đấu Trí Tội Phạm (Phần 11 - Tập 8)
 • 19:10
  The Gifted S2 Ep6
  Imprint
 • • LIVE
  Thiên Bẩm (Phần 2 - Tập 7)
 • 20:50
  White Dragon Ep3
  Episode Three
 • 21:40
  White Dragon (Tập 4)
  White Dragon
  White Dragon (Tập 4)
 • 22:30
  Đấu Trí Tội Phạm (Phần 11 - Tập 8)
  Criminal Minds
  Đấu Trí Tội Phạm (Phần 11 - Tập 8)
 • 23:20
  Thiên Bẩm (Phần 2 - Tập 7)
  The Gifted
  Thiên Bẩm (Phần 2 - Tập 7)

Fox HD Thiên Bẩm (Phần 2 - Tập 7) - The Gifted

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật