Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Cỗ Máy Thời Gian (Phần 1 - Tập 9)

Yêu thích

Cỗ Máy Thời Gian (Phần 1 - Tập 9)

Thời gian chiếu: 05:45 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tuy là hoạt họa, chương trình này châm biếm nhiều khía cạnh của cuộc đời, đặc biệt là lối sống của tầng lớp lao động và trung lưu tại Mỹ, văn hóa Mỹ và xã hội Mỹ nói chung.