Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 10)
  Fresh Off The Boat
 • 00:35
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
 • 01:00
  The Passage (Tập 8)
  The Passage
  The Passage (Tập 8)
 • 01:50
  Gia Đình Hiện Đại (Phần 11 - Tập 15)
  Modern Family
 • 02:15
  Gia Đình Hiện Đại (Phần 11 - Tập 16)
  Modern Family
  Gia Đình Hiện Đại (Phần 11 - Tập 16)
 • • LIVE
  Stumptown (Tập 15)
 • 03:35
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
  S.w.a.t.
 • 04:25
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
 • 05:15
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
 • 05:45
  The Passage (Tập 8)
  The Passage
  The Passage (Tập 8)
 • 06:40
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 10)
  Fresh Off The Boat
 • 07:05
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
 • 07:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
 • 08:25
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
 • 08:50
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
 • 09:40
  The Passage (Tập 8)
  The Passage
  The Passage (Tập 8)
 • 10:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 15)
  Ncis
 • 11:25
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
 • 12:15
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 18)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 18)
 • 12:45
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
  S.w.a.t.
 • 13:35
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
 • 14:25
  The Passage (Tập 8)
  The Passage
  The Passage (Tập 8)
 • 15:15
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 10)
  Ncis: New Orleans
 • 16:10
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
 • 17:00
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 20)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 20)
 • 17:30
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  S.w.a.t.
 • 18:20
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 10)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 10)
 • 19:10
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
  Ncis
 • 20:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
 • 20:50
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 5)
  Billions
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 5)
 • 21:50
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  Ncis: New Orleans
 • 22:40
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  S.W.A.T
  Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
 • 23:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 16 - Tập 18)
Thời gian chiếu: 07:05 11/04/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật