Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 12)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 12)
 • 01:00
  Thị Trấn Wayward Pines (Phần 1 - Tập 6)
  Wayward Pines
  Thị Trấn Wayward Pines (Phần 1 - Tập 6)
 • 01:50
  Wayward Pines S1 Ep7
  Wayward Pines
 • 02:40
  Wayward Pines S1 Ep8
  Wayward Pines
 • 03:35
  Wayward Pines S1 Ep9
  Wayward Pines
 • 04:25
  Thị Trấn Wayward Pines (Phần 1 - Tập 10)
  Wayward Pines
  Thị Trấn Wayward Pines (Phần 1 - Tập 10)
 • 05:20
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 11)
  Magnum P.i.
 • 06:10
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 12)
  Magnum P.i
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 12)
 • • LIVE
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 7)
 • 07:55
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 8)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 8)
 • 08:50
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 13)
  The Walking Dead
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 13)
 • 09:40
  Fbi: Truy Nã Tới Cùng (Tập 8)
  Fbi: Most Wanted
 • 10:30
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 9)
  FBI: Most Wanted
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 9)
 • 11:25
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 11)
  Magnum P.i.
 • 12:15
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 12)
  Magnum P.i
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 12)
 • 13:10
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 7)
  Ncis: New Orleans
 • 14:00
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 8)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 8)
 • 14:55
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 13)
  The Walking Dead
  Xác Sống (Phần 10 - Tập 13)
 • 15:45
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 11)
  9-1-1
 • 16:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 12)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 12)
 • 17:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 7)
  Ncis: New Orleans
 • 18:20
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 8)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 8)
 • 19:10
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 9)
  FBI: Most Wanted
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 9)
 • 20:00
  American Dad! S15 Ep13
  American Dad!
 • 20:25
  American Dad! S15 Ep5
  American Dad!
 • 20:50
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 11)
  9-1-1
 • 21:40
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 12)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 3 - Tập 12)
 • 22:30
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 11)
  Magnum P.i.
 • 23:20
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 12)
  Magnum P.i
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 12)
Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 16 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 08:50 27/03/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật