Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Last Man Standing S8 Ep7
  Last Man Standing
 • 00:35
  Last Man Standing (Phần 8 - Tập 8)
  Last Man Standing
  Last Man Standing (Phần 8 - Tập 8)
 • 01:00
  The Passage (Tập 3)
  The Passage
 • 01:50
  The Passage (Tập 4)
  The Passage
  The Passage (Tập 4)
 • 02:40
  The Passage (Tập 5)
  The Passage
 • 03:35
  The Passage (Tập 6)
  The Passage
 • 04:25
  The Passage (Tập 7)
  The Passage
  The Passage (Tập 7)
 • 05:20
  Last Man Standing S8 Ep7
  Last Man Standing
 • 05:45
  Last Man Standing (Phần 8 - Tập 8)
  Last Man Standing
  Last Man Standing (Phần 8 - Tập 8)
 • 06:10
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 4)
  Billions
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 4)
 • 07:10
  Stumptown (Tập 15)
  Stumptown
  Stumptown (Tập 15)
 • 08:00
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
 • 08:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
 • 09:40
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
 • 10:30
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 4)
  Billions
  Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 4)
 • 11:30
  Blood & Treasure Ep3
  Blood & Treasure
 • 12:20
  Máu Và Kho Báu (Tập 4)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 4)
 • 13:10
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S6 Ep13
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 14:00
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
 • 14:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
 • 15:45
  The Titan Games S1 Ep2
  The Titan Games
 • 16:35
  Trò Chơi Titan (Phần 1 - Tập 3)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 1 - Tập 3)
 • • LIVE
  Stumptown Ep14
 • 18:20
  Stumptown (Tập 15)
  Stumptown
  Stumptown (Tập 15)
 • 19:10
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 1)
 • 20:50
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 10)
  Fresh Off The Boat
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 10)
 • 21:15
  Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
  Fresh Off The Boat
 • 21:40
  Blood & Treasure Ep3
  Blood & Treasure
 • 22:30
  Blood & Treasure Ep4
  Blood & Treasure
Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 02:40 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật