Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 18)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 18)
 • 01:00
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
 • 01:50
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S7 Ep6
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 02:40
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
 • 03:35
  Blood & Treasure Ep2
  Blood & Treasure
 • 04:25
  Máu Và Kho Báu (Tập 3)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 3)
 • 05:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep9
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 05:45
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
 • 06:40
  The Titan Games S2 Ep7
  The Titan Games
 • 07:30
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
 • 08:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep9
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 08:50
  Máu Và Kho Báu (Tập 2)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 2)
 • 09:40
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
 • 10:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
  Ncis: New Orleans
 • 11:25
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 18)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 18)
 • 12:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep8
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 12:45
  Blood & Treasure Ep2
  Blood & Treasure
 • 13:35
  Máu Và Kho Báu (Tập 3)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 3)
 • 14:25
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 7)
 • 15:15
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 2)
  Criminal Minds
 • 16:10
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 3)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 3)
 • 17:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep10
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 17:30
  Blood & Treasure Ep3
  Blood & Treasure
 • 18:20
  Máu Và Kho Báu (Tập 4)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 4)
 • 19:10
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S7 Ep7
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 20:00
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 8)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 8)
 • 20:50
  The Titan Games S2 Ep7
  The Titan Games
 • 21:40
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
 • • LIVE
  Máu Và Kho Báu (Tập 8)
 • 23:20
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 7)
Thời gian chiếu: 02:40 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật