Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 1)

Yêu thích

Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 23:20 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phim kể về nhóm điều tra hình sự (NCIS) tại thành phố Crescent - New Orleans, được chỉ huy bởi Đặc vụ Dwayne Pride. Văn phòng NCIS ở New Orleans chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp từ sông Mississippi đến giữa bang Texas và ngược lại. Các đặc vụ Chris Lasalle và Merri Brody đã cùng làm việc với Pride để đảm bảo sự an toàn từ các cuộc bạo động ảnh hưởng đến thành phố Crescent.