Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 11)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 11)
 • 01:00
  Ma Quỷ (Tập 3)
  Evil
  Ma Quỷ (Tập 3)
 • 01:50
  Fbi: Truy Nã Tới Cùng (Tập 1)
  Fbi: Most Wanted
 • 02:40
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 2)
  FBI: Most Wanted
  FBI: Truy Nã Tới Cùng (Tập 2)
 • 03:35
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 5)
  Ncis: New Orleans
 • 04:25
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
 • 05:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 05:45
  Ma Quỷ (Tập 3)
  Evil
  Ma Quỷ (Tập 3)
 • 06:40
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 5)
  Criminal Minds
 • 07:35
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 6)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 6)
 • 08:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 08:50
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 5)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 5)
 • 09:40
  Ma Quỷ (Tập 3)
  Evil
  Ma Quỷ (Tập 3)
 • 10:30
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S7 Ep10
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 11:25
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 11)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 11)
 • 12:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep24
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 12:45
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 5)
  Ncis: New Orleans
 • 13:35
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
 • 14:25
  Ma Quỷ (Tập 3)
  Evil
  Ma Quỷ (Tập 3)
 • • LIVE
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 10)
 • 16:10
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 11)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 11)
 • 17:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep26
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 17:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
  Ncis: New Orleans
 • 18:20
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 7)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 7)
 • 19:10
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 6)
  Bosch
 • 20:00
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 7)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 7)
 • 20:50
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 7)
  Criminal Minds
 • 21:40
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 8)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 8)
 • 22:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 5 - Tập 6)
 • 23:20
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 7)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 7)
Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 14:00 05/07/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật