Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 16)
  The Simpsons
 • 00:35
  Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 17)
  The Simpsons
  Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 17)
 • 01:00
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 4)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 4)
 • 01:50
  Bosch S6 Ep2
  Bosch
 • 02:40
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 3)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 3)
 • 03:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 17)
  9-1-1
 • • LIVE
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 05:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep6
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 05:45
  Magnum P.i. S1 Ep4
  Magnum P.i.
 • 06:40
  Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 16)
  The Simpsons
 • 07:05
  Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 17)
  The Simpsons
 • 07:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
 • 08:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep6
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 08:50
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 17)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 17)
 • 09:40
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 4)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 4)
 • 10:30
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
  Criminal Minds
 • 11:25
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 2)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 2)
 • 12:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep5
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 12:45
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 17)
  9-1-1
 • 13:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 14:25
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 4)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 4)
 • 15:15
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
  Ncis: New Orleans
 • 16:10
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
 • 17:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep7
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 17:30
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 18:20
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
 • 19:10
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 2)
  Criminal Minds
 • 20:00
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 3)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 3)
 • 20:50
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
  Ncis: New Orleans
 • 21:40
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 17)
 • 22:30
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 23:20
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 2)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 2)
Sự Trỗi Dậy (Tập 6)
Thời gian chiếu: 16:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật