Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Trí Tuệ Đám Đông (Tập 3)

Yêu thích

Trí Tuệ Đám Đông (Tập 3)

Thời gian chiếu: 01:00 13/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phim kể về Jeffrey Tanner, CEO của một hãng công nghệ nổi tiếng, vì muốn tìm ra thủ phạm sát hại con gái mình nên đã lập ra một ứng dụng phá án mở, cho phép tất cả mọi người cùng đăng tải, truy cập và phân tích bằng chứng dựa trên nguyên tắc "Trí tuệ của đám đông".