Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
 • 01:05
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
 • 01:55
  Blood & Treasure Ep11
  Blood & Treasure
 • 02:45
  Máu Và Kho Báu (Tập 12)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 12)
 • 03:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 7)
  9-1-1
 • 04:25
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 8)
  9-1-1
 • 05:20
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 9)
  9-1-1
 • 06:10
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 10)
  9-1-1
 • 07:05
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 11)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 11)
 • 07:55
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
 • 08:50
  Blood & Treasure Ep11
  Blood & Treasure
 • 09:40
  Máu Và Kho Báu (Tập 12)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 12)
 • 10:30
  The Titan Games S2 Ep5
  The Titan Games
 • 11:25
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 6)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 6)
 • 12:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
  NCIS
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
 • 13:10
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
 • 14:00
  Blood & Treasure Ep11
  Blood & Treasure
 • 14:55
  Máu Và Kho Báu (Tập 12)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 12)
 • • LIVE
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 20)
 • 16:35
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
 • 17:30
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 15)
  Ncis: New Orleans
 • 18:20
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
 • 19:10
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 2)
 • 20:00
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 1)
 • 20:50
  Last Man Standing S8 Ep17
  Last Man Standing
 • 21:15
  Last Man Standing (Phần 8 - Tập 18)
  Last Man Standing
  Last Man Standing (Phần 8 - Tập 18)
 • 21:40
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 5)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 5)
 • 22:30
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 6)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 6)
 • 23:20
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
  NCIS: New Orleans
  Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 16)
Trò Chơi Titan (Phần 1 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 16:35 31/05/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật