Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 3)
  Criminal Minds
  Hành Vi Phạm Tội (Phần 15 - Tập 3)
 • 01:00
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
 • 01:50
  The Titan Games S2 Ep6
  The Titan Games
 • 02:40
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 7)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 7)
 • 03:35
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 04:25
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
 • 05:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep7
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 05:45
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
 • 06:40
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S7 Ep6
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 07:30
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
 • 08:25
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep7
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 08:50
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 09:40
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
 • 10:30
  Bosch S6 Ep2
  Bosch
 • 11:25
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 3)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 3)
 • 12:15
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep6
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • 12:45
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
  9-1-1
  Tổng Đài 9-1-1 (Phần 2 - Tập 18)
 • 13:35
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
 • 14:25
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
  Magnum P.I
  Điều Tra Viên Magnum (Phần 1 - Tập 5)
 • 15:15
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d. S7 Ep6
  Marvel's Agents Of S.h.i.e.l.d.
 • 16:10
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
  Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D
  Đội Đặc Nhiệm S.H.I.E.L.D (Phần 7 - Tập 7)
 • 17:00
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown S2 Ep8
  World's Funniest Videos: Top 10 Countdown
 • • LIVE
  Blood & Treasure Ep1
 • 18:20
  Máu Và Kho Báu (Tập 2)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 2)
 • 19:10
  The Titan Games S2 Ep7
  The Titan Games
 • 20:00
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
  The Titan Games
  Trò Chơi Titan (Phần 2 - Tập 8)
 • 20:50
  Bosch S6 Ep2
  Bosch
 • 21:40
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 3)
  Bosch
  Kẻ Giết Người (Phần 6 - Tập 3)
 • 22:30
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
  Blood & Treasure
  Máu Và Kho Báu (Tập 1)
 • 23:20
  The Titan Games S2 Ep7
  The Titan Games
Xác Sống (Phần 3 - Tập 16)
Thời gian chiếu: 08:50 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật