Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Bác Sĩ Nội Trú (Phần 1 - Tập 6)

Yêu thích

Bác Sĩ Nội Trú (Phần 1 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 08:50 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Trong mùa 2 này, Bác Sĩ Nội Trú tiếp tục vén bức màn và tiết lộ sự thật về thực trạng cả tốt lẫn xấu của các bệnh viện trên cả nước. Bộ phim tâm lý y khoa theo chân nhóm bác sĩ tại bệnh viện Chastain Memorial khi họ đối mặt với các rắc rối trong cuộc sống thường ngày.