Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Thám Tử Nancy (Tập 1 - Tập 16)
  Nancy Drew S1 Ep16
 • 00:55
  Chàng Bác Sĩ Tài Ba (Phần 4 - Tập 6)
  The Good Doctor S4 Ep6
 • 01:50
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 5)
  New Amsterdam S2 Ep5
 • 02:45
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 6)
  New Amsterdam S2 Ep6
 • 03:40
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 7)
  New Amsterdam S2 Ep7
 • 04:35
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 8)
  New Amsterdam S2 Ep8
 • 05:30
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 9)
  New Amsterdam S2 Ep9
 • 06:25
  Chương Trình Của Kelly Clarkson (Phần 2 - Tập 68)
  The Kelly Clarkson Show S2 Ep68
 • 07:20
  Chàng Bác Sĩ Tài Ba (Phần 4 - Tập 5)
  The Good Doctor S4 Ep5
 • 08:10
  Chàng Bác Sĩ Tài Ba (Phần 4 - Tập 6)
  The Good Doctor S4 Ep6
  Chàng Bác Sĩ Tài Ba (Phần 4 - Tập 6)
 • 09:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc (Phần 14 - Tập 9)
  Britain's Got Talent S14 Ep9
 • 10:20
  Hàng Hiếm (Phần 1 - Tập 18)
  The Unicorn S1 Ep18
 • 10:50
  Bí Mật Của Những Phù Thủy (Phần 2 - Tập 2)
  A Discovery Of Witches S2 Ep2
  Bí Mật Của Những Phù Thủy (Phần 2 - Tập 2)
 • 11:45
  Ngàn Điều Nhỏ Nhặt (Phần 3 - Tập 1)
  A Million Little Things S3 Ep1
  Ngàn Điều Nhỏ Nhặt (Phần 3 - Tập 1)
 • 12:40
  Ngàn Điều Nhỏ Nhặt (Phần 3 - Tập 2)
  A Million Little Things S3 Ep2
 • 13:35
  Thám Tử Nancy (Tập 1 - Tập 16)
  Nancy Drew S1 Ep16
 • 14:30
  Thám Tử Nancy (Tập 1 - Tập 17)
  Nancy Drew S1 Ep17
 • • LIVE
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 16 - Tập 8)
 • 17:15
  Zoey's Extraordinary Playlist S2 Ep2
  Zoey's Extraordinary Playlist S2, 2
 • 18:10
  Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc (Phần 14 - Tập 9)
  Britain's Got Talent S14 Ep9
 • 19:25
  Hàng Hiếm (Phần 1 - Tập 3)
  The Unicorn S1 Ep3
 • 19:45
  Hàng Hiếm (Phần 1 - Tập 4)
  The Unicorn S1 Ep4
  Hàng Hiếm (Phần 1 - Tập 4)
 • 20:10
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 9)
  New Amsterdam S2 Ep9
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 9)
 • 21:10
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 10)
  New Amsterdam S2 Ep10
 • 22:10
  Ngàn Điều Nhỏ Nhặt (Phần 3 - Tập 2)
  A Million Little Things S3 Ep2
 • 23:05
  Chàng Bác Sĩ Tài Ba (Phần 4 - Tập 6)
  The Good Doctor S4 Ep6
Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 14 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 17:05 10/04/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật