Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
  The Resident S3 Ep8
 • 01:40
  Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 23)
  Masterchef Us S10 Ep23
 • 02:35
  Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 13)
  Happy Together Ep13
 • 03:00
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
  Speechless S3 Ep1
 • 03:30
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 15)
  The Good Doctor S2 Ep15
 • 04:25
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
  Empire S5 Ep1
 • 05:20
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 9)
  Grey's Anatomy S15 Ep9
 • 06:15
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 10)
  Grey's Anatomy S15 Ep10
 • 07:10
  Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 13)
  Happy Together Ep13
 • 07:35
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
  Speechless S3 Ep1
 • 08:00
  Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 23)
  Masterchef Us S10 Ep23
  Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 23)
 • 08:50
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 15)
  The Good Doctor S2 Ep15
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 15)
 • 09:45
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
  Empire S5 Ep1
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
 • 10:40
  Mrs. America (Tập 8)
  Mrs. America Ep8
 • 11:35
  Mrs. America (Tập 9)
  Mrs. America Ep9
 • 12:30
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
  The Resident S3 Ep8
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
 • 13:25
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 5)
  The Good Fight S4 Ep5
 • 14:20
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
  Empire S5 Ep1
 • 15:15
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 2)
  Empire S5 Ep2
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 2)
 • 16:10
  Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 24)
  Masterchef Us S10 Ep24
  Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 24)
 • 17:05
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 16)
  The Good Doctor S2 Ep16
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 16)
 • 18:00
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
  Speechless S3 Ep1
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
 • 18:30
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 2)
  Speechless S3 Ep2
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 2)
 • 19:00
  Mrs. America (Tập 9)
  Mrs. America Ep9
 • 20:00
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 7)
  The Good Fight S4 Ep7
 • 21:00
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
  The Resident S3 Ep8
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
 • • LIVE
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
 • 22:55
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 2)
  Empire S5 Ep2
 • 23:50
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 6)
  The Good Fight S4 Ep6
Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 16)
Thời gian chiếu: 23:50 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật