Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 6)

Yêu thích

Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 16:10 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Được lấy cảm hứng từ Bellevue, bệnh viên công lâu đời nhất nước Mỹ, bộ phim truyền hình y khoa nói về bác sĩ Max Goodwin, viện trưởng mới của bệnh viện, người dám chống lại bộ máy quan liêu.