Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 18)
  The Resident S3 Ep18
 • 01:40
  Luật Thành Phố (Tập 2)
  Bluff City Law Ep2
 • • LIVE
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 6)
 • 03:00
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 7)
  Life In Pieces S4 Ep7
 • 03:30
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 3)
  Scandal S7 Ep3
 • 04:25
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 13)
  New Amsterdam S1 Ep13
 • 05:20
  Luật Thành Phố (Tập 7)
  Bluff City Law Ep7
 • 06:15
  Luật Thành Phố (Tập 8)
  Bluff City Law Ep8
 • 07:10
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 6)
  Life In Pieces S4 Ep6
 • 07:35
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 7)
  Life In Pieces S4 Ep7
 • 08:00
  Luật Thành Phố (Tập 2)
  Bluff City Law Ep2
  Luật Thành Phố (Tập 2)
 • 08:50
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 3)
  Scandal S7 Ep3
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 3)
 • 09:45
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 13)
  New Amsterdam S1 Ep13
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 13)
 • 10:40
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 3)
  The Good Doctor S3 Ep3
 • 11:35
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 4)
  The Good Doctor S3 Ep4
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 4)
 • 12:30
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 9)
  New Amsterdam S2 Ep9
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 9)
 • 13:25
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 10)
  New Amsterdam S2 Ep10
 • 14:20
  Siêu Mẫu Châu Á (Mùa 6 - Tập 4)
  Asia's Next Top Model S6 Ep4
 • 15:15
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 14)
  New Amsterdam S1 Ep14
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 14)
 • 16:10
  Luật Thành Phố (Tập 3)
  Bluff City Law Ep3
  Luật Thành Phố (Tập 3)
 • 17:05
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 4)
  Scandal S7 Ep4
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 4)
 • 18:00
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 7)
  Life In Pieces S4 Ep7
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 7)
 • 18:30
  Thật Tệ Hại (Tập 3)
  I Feel Bad Ep3
  Thật Tệ Hại (Tập 3)
 • 19:00
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 16)
  Single Parents S2 Ep16
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 16)
 • 19:30
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 17)
  Single Parents S2 Ep17
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 17)
 • 20:00
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 5)
  The Good Doctor S3 Ep5
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 5)
 • 21:00
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 6)
  The Good Doctor S3 Ep6
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 6)
 • 22:00
  Siêu Mẫu Châu Á (Mùa 6 - Tập 4)
  Asia's Next Top Model S6 Ep4
  Siêu Mẫu Châu Á (Mùa 6 - Tập 4)
 • 22:55
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 14)
  New Amsterdam S1 Ep14
 • 23:50
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 5)
  The Good Doctor S3 Ep5
Hoàng Gia (Phần 4 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 08:50 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật