Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Luật Thành Phố (Tập 1)

Yêu thích

Luật Thành Phố (Tập 1)

Thời gian chiếu: 12:30 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Sydney Strait bị đẩy về gia đình khi bố cô, ông Elijah đề nghị tham gia vào hãng luật của mình. Mặc dù phẫn nộ và mất lòng tin, cô vẫn hi vọng có thể thay đổi thế giới.