Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 17)
  Single Parents S2 Ep17
 • 00:45
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 18)
  Single Parents S2 Ep18
 • 01:10
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 19)
  Single Parents S2 Ep19
 • 01:40
  Luật Thành Phố (Tập 6)
  Bluff City Law Ep6
 • 02:35
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 10)
  Life In Pieces S4 Ep10
 • 03:00
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 11)
  Life In Pieces S4 Ep11
 • 03:30
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
  Scandal S7 Ep7
 • 04:25
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 17)
  New Amsterdam S1 Ep17
 • 05:20
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 17)
  The Resident S3 Ep17
 • 06:15
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 18)
  The Resident S3 Ep18
 • 07:10
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 10)
  Life In Pieces S4 Ep10
 • 07:35
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 11)
  Life In Pieces S4 Ep11
 • 08:00
  Luật Thành Phố (Tập 6)
  Bluff City Law Ep6
  Luật Thành Phố (Tập 6)
 • 08:50
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
  Scandal S7 Ep7
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 7)
 • 09:45
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 17)
  New Amsterdam S1 Ep17
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 17)
 • 10:40
  Luật Thành Phố (Tập 9)
  Bluff City Law Ep9
  Luật Thành Phố (Tập 9)
 • 11:35
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 18)
  The Resident S3 Ep18
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 18)
 • 12:30
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 11)
  Life In Pieces S4 Ep11
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 11)
 • 13:00
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 18 - Tập 6)
  The Voice S18 Ep6
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 18 - Tập 6)
 • 14:50
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 19)
  Single Parents S2 Ep19
  Cha Mẹ Đơn Thân (Phần 2 - Tập 19)
 • 15:15
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 18)
  New Amsterdam S1 Ep18
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 18)
 • 16:10
  Luật Thành Phố (Tập 7)
  Bluff City Law Ep7
  Luật Thành Phố (Tập 7)
 • 17:05
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 8)
  Scandal S7 Ep8
  Vụ Bê Bối (Phần 7 - Tập 8)
 • 18:00
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 11)
  Life In Pieces S4 Ep11
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 11)
 • 18:30
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 12)
  Life In Pieces S4 Ep12
  Cuộc Sống Muôn Màu (Phần 4 - Tập 12)
 • 19:00
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 10)
  Crazy Ex-Girlfriend S4 Ep10
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 10)
 • 20:00
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 19)
  The Resident S3 Ep19
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 19)
 • 21:00
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 20)
  The Resident S3 Ep20
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 20)
 • • LIVE
  Luật Thành Phố (Tập 9)
 • 22:55
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 1 - Tập 18)
  New Amsterdam S1 Ep18
 • 23:50
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 19)
  The Resident S3 Ep19
Luật Thành Phố (Tập 5)
Thời gian chiếu: 20:00 13/07/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật