Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Ngàn Điều Nhỏ Nhặt (Phần 1 - Tập 10)

Yêu thích

Ngàn Điều Nhỏ Nhặt (Phần 1 - Tập 10)

Thời gian chiếu: 09:45 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Người ta nói tình bạn không phải một điều lớn lao mà là một triệu điều bé nhỏ và điều đó thật đúng với nhóm bạn từ Boston trong series mới A Million Little Things. Có người thành công, số khác đang vật lộn với sự nghiệp và các mối quan hệ, nhưng tất cả đều đang bế tắc với cuộc sống. Và rồi cái chết bất ngờ của một người trong nhóm đã khiến cho những người còn lại bừng tỉnh và bắt đầu lại cuộc sống. Trên con đường đó, cả nhóm nhận ra bạn bè chính là người đã cứu sống mình thoát khỏi chính bản thân.