Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 6 - Tập 17)

Yêu thích

Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 6 - Tập 17)

Thời gian chiếu: 08:50 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tiếp nối cuối mùa 5, câu chuyện theo diễn biến mới với chủ đề chia tách phần xấu và phần ác trong mỗi con người. Khởi đầu là Mr.Hyde và Bác sĩ Jekyll bị chia tách, sau đó là đến Regina và Hoàng Hậu Độc Ác. Dù ở tập cuối của mùa trước, Regina đã thẳng tay bóp nát trái tim của Hoàng Hậu Độc Ác nhằm kết liễu con người tối tăm đã hành hạ mình suốt bấy lâu, nhưng bằng cách nào đó, Hoàng Hậu Độc Ác vẫn còn ở StoryBook và tiếp tục công cuộc trả thù của mình...