Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 15)

Yêu thích

Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 15)

Thời gian chiếu: 17:05 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Sau nhiều năm khi Henry sống cùng với Storybrooke thì bây giờ anh đã chia tay cô và tiếp tục đến vùng đất khác, anh gặp Cinderella ở một thế giới khác. Trong ngay lúc này, Lucy tìm thấy Henry dưới một lời nguyền mới ở Seattle, quyết tâm làm cho anh ta nhớ bản ngã thật của mình.