Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 22)
  Grey's Anatomy S15 Ep22
 • 01:40
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 9)
  Crazy Ex-Girlfriend S4 Ep9
 • 02:35
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 7)
  Young & Hungry S5 Ep7
 • 03:00
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 8)
  Young & Hungry S5 Ep8
 • 03:30
  Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 6)
  Once Upon A Time S7 Ep6
 • 04:25
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 12)
  Empire S6 Ep12
 • 05:20
  Rắc Rối Ngọt Ngào (Phần 2 - Tập 16)
  Bless This Mess S2 Ep16
 • 05:45
  Rắc Rối Ngọt Ngào (Phần 2 - Tập 17)
  Bless This Mess S2 Ep17
 • 06:15
  Hàng Hiếm (Tập 16)
  The Unicorn Ep16
 • 06:40
  Hàng Hiếm (Tập 17)
  The Unicorn Ep17
 • 07:10
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 7)
  Young & Hungry S5 Ep7
 • 07:35
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 8)
  Young & Hungry S5 Ep8
 • 08:00
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 9)
  Crazy Ex-Girlfriend S4 Ep9
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 9)
 • 08:50
  Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 6)
  Once Upon A Time S7 Ep6
  Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 6)
 • 09:45
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 12)
  Empire S6 Ep12
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 12)
 • 10:40
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 13)
  The Resident S3 Ep13
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 13)
 • 11:35
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 14)
  The Resident S3 Ep14
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 14)
 • 12:30
  Vua Đầu Bếp Nhí Mỹ (Mùa 7 - Tập 16)
  Masterchef Junior Us S7 Ep16
  Vua Đầu Bếp Nhí Mỹ (Mùa 7 - Tập 16)
 • 13:25
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 21)
  Grey's Anatomy S15 Ep21
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 21)
 • 14:20
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 22)
  Grey's Anatomy S15 Ep22
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 22)
 • 15:15
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 13)
  Empire S6 Ep13
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 13)
 • 16:10
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 10)
  Crazy Ex-Girlfriend S4 Ep10
  Bạn Gái Cũ Nổi Loạn (Phần 4 - Tập 10)
 • 17:05
  Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 7)
  Once Upon A Time S7 Ep7
  Ngày Xửa Ngày Xưa (Phần 7 - Tập 7)
 • 18:00
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 8)
  Young & Hungry S5 Ep8
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 8)
 • 18:30
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 9)
  Young & Hungry S5 Ep9
  Tuổi Trẻ Và Khao Khát (Phần 5 - Tập 9)
 • 19:00
  Hàng Hiếm (Tập 18)
  The Unicorn Ep18
  Hàng Hiếm (Tập 18)
 • 19:30
  Rắc Rối Ngọt Ngào (Phần 2 - Tập 18)
  Bless This Mess S2 Ep18
  Rắc Rối Ngọt Ngào (Phần 2 - Tập 18)
 • 20:00
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 6)
  New Amsterdam S2 Ep6
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 6)
 • 21:00
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 7)
  New Amsterdam S2 Ep7
  Bệnh Viện New Amsterdam (Phần 2 - Tập 7)
 • • LIVE
  Luật Thành Phố (Tập 4)
 • 22:55
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 13)
  Empire S6 Ep13
  Công Ty Emprite (Phần 6 - Tập 13)
 • 23:50
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 13)
  The Resident S3 Ep13
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 13)
Siêu Mẫu Châu Á (Mùa 6 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 19:00 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật