Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Hàng Hiếm (Tập 12)
  The Unicorn Ep12
 • 00:45
  Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 9)
  The Resident S3 Ep9
 • 01:40
  Thám Tử Nancy (Tập 1)
  Nancy Drew Ep1
 • 02:35
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 3)
  Speechless S3 Ep3
 • 03:00
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 4)
  Speechless S3 Ep4
 • 03:30
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 18)
  The Good Doctor S2 Ep18
 • 04:25
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 4)
  Empire S5 Ep4
 • 05:20
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 5)
  The Good Fight S4 Ep5
 • 06:15
  Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 7)
  The Good Fight S4 Ep7
 • • LIVE
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 3)
 • 07:35
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 4)
  Speechless S3 Ep4
 • 08:00
  Thám Tử Nancy (Tập 1)
  Nancy Drew Ep1
  Thám Tử Nancy (Tập 1)
 • 08:50
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 18)
  The Good Doctor S2 Ep18
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 18)
 • 09:45
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 4)
  Empire S5 Ep4
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 4)
 • 10:40
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 9)
  Grey's Anatomy S15 Ep9
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 9)
 • 11:35
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 10)
  Grey's Anatomy S15 Ep10
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 10)
 • 12:30
  Hàng Hiếm (Tập 12)
  The Unicorn Ep12
  Hàng Hiếm (Tập 12)
 • 13:00
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 15 - Tập 4)
  The Voice S15 Ep4
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 15 - Tập 4)
 • 13:55
  Quý Bà Nước Mỹ (Tập 9)
  Mrs. America Ep9
 • 14:50
  Rắc Rối Ngọt Ngào (Phần 2 - Tập 12)
  Bless This Mess S2 Ep12
  Rắc Rối Ngọt Ngào (Phần 2 - Tập 12)
 • 15:15
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 5)
  Empire S5 Ep5
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 5)
 • 16:10
  Thám Tử Nancy (Tập 2)
  Nancy Drew Ep2
  Thám Tử Nancy (Tập 2)
 • 17:05
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 1)
  The Good Doctor S3 Ep1
  Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 3 - Tập 1)
 • 18:00
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 4)
  Speechless S3 Ep4
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 4)
 • 18:30
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 5)
  Speechless S3 Ep5
  Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 5)
 • 19:00
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 15 - Tập 4)
  The Voice S15 Ep4
  Giọng Hát Mỹ (Mùa 15 - Tập 4)
 • 20:00
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 11)
  Grey's Anatomy S15 Ep11
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 11)
 • 21:00
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 12)
  Grey's Anatomy S15 Ep12
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 12)
 • 22:00
  Hàng Hiếm (Tập 11)
  The Unicorn Ep11
  Hàng Hiếm (Tập 11)
 • 22:25
  Hàng Hiếm (Tập 12)
  The Unicorn Ep12
  Hàng Hiếm (Tập 12)
 • 22:55
  Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 5)
  Empire S5 Ep5
 • 23:50
  Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 11)
  Grey's Anatomy S15 Ep11
Siêu Mẫu Nước Mỹ (Mùa 24 - Tập 14)
Thời gian chiếu: 15:15 21/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật