Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

  • 00:45
    Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
    The Resident S3 Ep8
  • 01:40
    Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 23)
    Masterchef Us S10 Ep23
  • 02:35
    Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 13)
    Happy Together Ep13
  • 03:00
    Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
    Speechless S3 Ep1
  • 03:30
    Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 15)
    The Good Doctor S2 Ep15
  • 04:25
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
    Empire S5 Ep1
  • 05:20
    Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 9)
    Grey's Anatomy S15 Ep9
  • 06:15
    Bác Sĩ Phẫu Thuật (Phần 15 - Tập 10)
    Grey's Anatomy S15 Ep10
  • 07:10
    Chung Sống Hạnh Phúc (Tập 13)
    Happy Together Ep13
  • 07:35
    Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
    Speechless S3 Ep1
  • 08:00
    Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 23)
    Masterchef Us S10 Ep23
    Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 23)
  • 08:50
    Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 15)
    The Good Doctor S2 Ep15
    Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 15)
  • 09:45
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
    Empire S5 Ep1
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
  • 10:40
    Mrs. America (Tập 8)
    Mrs. America Ep8
  • 11:35
    Mrs. America (Tập 9)
    Mrs. America Ep9
  • 12:30
    Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
    The Resident S3 Ep8
    Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
  • • LIVE
    Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 5)
  • 14:20
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
    Empire S5 Ep1
  • 15:15
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 2)
    Empire S5 Ep2
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 2)
  • 16:10
    Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 24)
    Masterchef Us S10 Ep24
    Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 10 - Tập 24)
  • 17:05
    Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 16)
    The Good Doctor S2 Ep16
    Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 2 - Tập 16)
  • 18:00
    Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
    Speechless S3 Ep1
    Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 1)
  • 18:30
    Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 2)
    Speechless S3 Ep2
    Chuyện Nhà Dimeo (Phần 3 - Tập 2)
  • 19:00
    Mrs. America (Tập 9)
    Mrs. America Ep9
  • 20:00
    Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 7)
    The Good Fight S4 Ep7
  • 21:00
    Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
    The Resident S3 Ep8
    Bác Sĩ Nội Trú (Phần 3 - Tập 8)
  • 22:00
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
    Empire S5 Ep1
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 1)
  • 22:55
    Công Ty Emprite (Phần 5 - Tập 2)
    Empire S5 Ep2
  • 23:50
    Cuộc Chiến Công Lý (Phần 4 - Tập 6)
    The Good Fight S4 Ep6
Vua Đầu Bếp Mỹ (Mùa 9 - Tập 9)
Thời gian chiếu: 10:40 09/04/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật