Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Ai Là Mẹ Của Con Tôi?

Yêu thích

Ai Là Mẹ Của Con Tôi?

Thời gian chiếu: 02:00 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Nick, nhà văn của bộ phim kết hôn khi 13 tuổi. Mason tự nhận là con trai của mình. Một bài kiểm tra ngoại cảm và DNA đã chứng minh điều đó. Mason được nhận nuôi và không biết mẹ thật của mình. Nick và đồng sự đi thăm tất cả bạn gái mà anh từng thân thiết 14 năm trước.