Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Cậu Bé Và Sứ Mệnh Thiên Tử

Yêu thích

Cậu Bé Và Sứ Mệnh Thiên Tử

Thời gian chiếu: 06:40 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 125 phút

Cậu nam sinh người Anh Alexander Elliot, người đã rút thanh kiếm Excalibur của vua Arthur khỏi lòng đất, khiến cõi trần gian gặp lâm nguy. Cậu bé đã tập hợp những những người bạn thân nhất của mình, để cùng nhau chống lại kẻ phản diện từ thời Trung Cổ Morgana. Ả ta đang triệu hồi đội quân quái vật cổ xưa nhằm âm mưu thống trị thế giới.