Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Deadpool 2

Yêu thích

Deadpool 2

Thời gian chiếu: 00:35 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Trong phần 2 này, Deadpool sẽ đối đầu với sát nhân Cable, một kẻ đến từ tương lai với âm mưu giết hại một đứa bé – người mà theo hắn sau này sẽ trở thành một dị nhân đầy quyền năng. Với nỗ lực đảm bảo sự an toàn cho đứa bé, Deadpool sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cả những người bạn mới và cũ, và đặc biệt là các thành viên từ một đội quân mới thành lập có tên X-Ford.