Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Gia Đình Siêu Nhân

Yêu thích

Gia Đình Siêu Nhân

Thời gian chiếu: 18:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Robert Parr, trước kia là siêu anh hùng đã phải từ bỏ sự nghiệp cứu giúp mọi người khỏi cái ác để làm một nhân viên bảo hiểm bình thường. Cơ hội đến với Robert khi anh nhận được một thông điệp từ một tổ chức bí ẩn. Họ thuê anh tiêu diệt cỗ máy nổi loạn của chính tổ chức này tạo ra. Robert cùng những thành viên trong gia đình mình sẽ làm gì để tiêu diệt âm mưu của tổ chức kia?