Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Người Đẹp Và Thủy Quái

Yêu thích

Người Đẹp Và Thủy Quái

Thời gian chiếu: 02:50 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình không tưởng trong bối cảnh thời kỳ Chiến Tranh Lạnh 1962. Làm việc cho viện nghiên cứu bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt của chính phủ, Elisa cảm thấy trống vắng, cô đơn. Rồi cuộc đời cô gái thay đổi mãi mãi khi cô và cộng sự Zelda khám phá ra một vụ thí nghiệm kinh hoàng - tạo ra thủy quái lốt người!