Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Số 22 Phố Jump

Yêu thích

Số 22 Phố Jump

Thời gian chiếu: 20:00 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 115 phút

Sau khi hai anh chàng cảnh sát hậu đậu thành công trong việc phá vỡ mạng lưới buôn bán ma túy tại trường trung học, cơ hội lớn đã đến và cả hai đươc cử đi nằm vùng tại một trường đại học tư ở địa phương vì các sếp thấy rằng Jenko và Schmidt đã quá “dữ” để tiếp tục làm học sinh cấp 3.